Disclaimer

‘ASTRAL’ is in alle vormen auteursrechtelijk beschermd omdat het een origineel werk is dat is gecreëerd door Astrid Waernes. 
Dit betekent dat Astrid Waernes automatisch het recht heeft om het werk te reproduceren, distribueren, vertonen en afgeleide werken te maken. 
Anderen mogen dit alleen doen met toestemming van Astrid Waernes.