BEN IK HOOGSENSITIEF?

Beantwoord de volgende vragen. Antwoord met ‘ja’ als de stelling in ieder geval enigszins voor jou opgaat. Dit kan met het heden maar ook met het verleden te maken hebben. Antwoord met ‘nee’ als de stelling niet speciaal voor jou voelt of als je jezelf er echt niet in herkent..

,,Hoogsensitiviteit ben je, daar word je mee geboren’’

Uit onderzoek is gebleken dat hoogsensitief overerfbaar is en is vanaf de geboorte al zichtbaar. Deze kinderen ontwikkelen zich later als creatieve, fantasierijke volwassenen die altijd klaarstaan voor anderen, maar ook het risico lopen om zichzelf daarin te verliezen. Ze vinden het moeilijk om hun grenzen te bewaken’’, ‘Nee’ zeggen is elke keer weer een uitdaging. We zien dat veel HSP’ers zich gemakkelijk voor de kar van iemand anders laten spannen en daar weinig voor terugkrijgen. Dat maakt niet per definitie iedereen met deze karaktereigenschap een gemakkelijk slachtoffer, maar het ligt wel op de loer.’’

,,Wie zich niet bewust is van zijn hoogsensitiviteit en daar niet naar leeft, heeft veel meer werkstress en ervaart een gevoel van onrust. Dat kan zich uiten in een burn-out, in pesterijen en in onder je niveau werken en presteren. Het is bij werkgevers ook nog onvoldoende bekend. Het fenomeen keert steeds terug: wie zich niet goed beschermt, heeft het op de werkvloer lastiger en meer moeite met de druk, maar ook de hardheid van de maatschappij. Het is belangrijk dat deze groep handvaten aangereikt krijgt en methodes om in balans te blijven.

Bron: Mirjam Kaijer – Noorhollands dagblad

Wilt u meer informatie?