Privacy verklaring

De privacy policy voor bezoekers geldt voor iedereen die de website www.waernes.nl bezoekt.

1. Beheer 

De website www.waernes.nl staat onder beheer van Astrid Waernes. De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.

2. Gegevens van bezoekers

a. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.waernes.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

b. Waernes zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

3. Cookies

UPDATE MEI 2021: Wij gebruiken geen cookies meer op onze site!

a. Waernes maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Waernes de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn, door bijvoorbeeld na te gaan welke domeinnamen de bezoeker gecheckt en bewaard heeft. Je hoeft dan ook niet telkens opnieuw dezelfde informatie in te vullen. Hierdoor wordt de site veel gebruiksvriendelijker. 

b. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn of haar browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.

c. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

4. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Waernes, de contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in artikel 1 van deze Privacy Policy.

5. Disclaimer

Waernes is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

6. Gegevens die door de klant verstrekt worden

Waernes kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

a. Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op de gestelde vraag.

b. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een tip, handigheid, cursus, workshop et cetera, waarvan Waernes denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.

c. Gegevens die door de klant aan Waernes zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is hier één uitzondering op: Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

7. Beveiliging

De gegevens die de klant aan Waernes verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

8. Aanpassing van klantgegevens

De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Waernes kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Waernes voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd. 

9. Klacht 

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan horen we dat graag! We kijken dan samen naar een oplossing. Mocht dat niet meer mogelijk zijn dan heb je het recht om een klacht in te dienen.

Alle hulpverleners, aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, zijn gehouden aan de Wkkgz. Binnen deze wet is vastgelegd dat hulpverleners een klachtenfunctionaris moeten aanstellen en zijn aangesloten bij een door de overheid erkende geschillencommissie.

Verder hebt u het recht om ons te melden dat u geen prijs stelt op informatie over onze diensten. U kunt dit doorgeven aan:

info@waernes.nl