Privacy verklaring

Privacy- en cookieverklaring WAERNES

30 maart 2023

Uw privacy is voor WAERNES van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat wij:

 •   Onze doeleinden duidelijk vastleggen, voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;

 •   Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;

 •   Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;

 •   Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;

 •   Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

  Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat wij bij het bedrijf WAERNES allemaal doen met informatie die wij over u te weten komen.

  Als u vragen heeft of wilt weten wat wij precies van u bijhouden, neem dan contact op met WAERNES.

  Afhandelen bestelling

  Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij. Hiervoor gebruiken wij uw:

   Betalingsgegevens;  Factuuradres;
   NAW-gegevens;
   Telefoonnummer;  E-mailadres.

  Dit zijn wij wettelijk verplicht. Wij bewaren deze informatie, tot uw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

 

Verzenden van nieuwsbrieven

Wij hebben een nieuwsbrief en u wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. In de nieuwsbrief leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Hiervoor gebruiken wij uw:

 E-mailadres;
 NAW-gegevens.

Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie, totdat u het abonnement opzegt.

De nieuwsbrief wordt wekelijks per mail verstuurd. De inhoud van de nieuwsbrief bevat onder andere de volgende:

 •   (Online-) trainingen;

 •   retreats;

 •   artikelen.

  Het abonnement op de nieuwsbrief kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

  Contactformulier

  Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw:

   E-mailadres;
   Telefoonnummer;  NAW-gegevens.

  Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie, totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

  Toegang portaal

  Met ons portaal krijgt u toegang tot een beheeromgeving waar u zelf dingen kunt instellen, opgeven en wijzigen voor het bedrijf. Wij houden bij wat u gedaan heeft en wanneer, zodat daar bewijs van is. Hiervoor gebruiken wij uw:

   E-mailadres;
   NAW-gegevens;
   Telefoonnummer;  Factuuradres;
   Betalingsgegevens.

  Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie, tot het einde van de dienstverlening aan u.

  Reclame

  Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

 

 •   Per e-mail;

 •   Via social media.

  U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. Via het portaal kunt u dit ook doorgeven.

  Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

  Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te leveren, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

  In ons bedrijf zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

  Cookies

  Ons bedrijf gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan, zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar wij kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.

  U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van ons bedrijf werken dan niet goed meer.

  Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

  Beveiliging

  Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

 Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer ons bedrijf wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan u door te geven.

Uw rechten

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

 •   Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen;

 •   Inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben;

 

 •   Het laten corrigeren van fouten;

 •   Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;

 •   Het laten overdragen van persoonsgegevens aan een andere partij;

 •   Intrekken van toestemming;

 •   Een bepaalde verwerking beperken;

 •   Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

  Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

  Wij zullen in principe binnen een maand aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

  Klacht indienen

  Als u een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u een e-mail sturen naar info@waernes.nl. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met u.

  Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Contactgegevens

  WAERNES
  Venediën 25
  1441 AK Purmerend E-mailadres: info@waernes.nl Telefoon: 06-13628651

  KvK nummer: 57607877